Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік відповідно до вимог Закону України  «Про засади запобігання і протидії корупції»

Чернацький сільский голова- Агеєва Світлана Олексіївна:

Розділ І. Загальні відомостіі

1.Агеєва Світлана Олексіївна

2.Посада: сільський голова Чернацької сільської ради

3.Члени сім”ї декларанта : чоловік Агеєв М.С.

Розділ ІІ Відомості про доходи

5.Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.:  90196 грн.

6.Зарабітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені декларанту) відповідно до умов трудового або цивільно-правового доходу: 54618 грн.

20.Інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19): 5440 грн.

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

23. Земельні ділянки : Україна, Середино-Будський р-н с. Чернацьке 47200м.кв

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім”ї декларанта

29.Земельні ділянки: Україна, Середино-Будський р-н с. Чернацьке -41,0 м.кв

30.Житлові будинки: Україна с. Чернацьке 87,1 м.кв.

34.Інше нерухоме майно: с. Чернацьке 281,9 кв.м.

Розділ ІV.Відомості про транспортні засоби

Б.Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування  членів сім”ї  декларанта

40.Автомобілі легкові: ВАЗ 21213, рік випуску 2005

44.Т-40 , рік випуску 1983, МТЗ-52 , рік випуску 1978.

Секретар Чернацької сільскої ради - Єрмоченко Тетяна Анатоліївна.

Розділ І. Загальні відомостіі

1.Єрмоченко Тетяна Анатоліївна

2.Посада:  секретар Чернацької сільської ради

3.Члени сім”ї декларанта : син Єрмоченко Станіслав Миколайович

Розділ ІІ Відомості про доходи

5.Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.: 59147,21 грн.

6.Зарабітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені декларанту) відповідно до умов трудового або цивільно-правового доходу:  50573,21 грн.